De olika stadierna i en förhållandekris när man har barn tillsammans

De olika stadierna i en förhållandekris när man har barn tillsammans

När ett par blir föräldrar går de igenom olika faser i deras förhållande som kan vara både utmanande och givande. I Sverige har det funnits en tendens att par har större benägenhet att välja att inte fortsätta förhållandet i form av separation när de har barn, jämfört med tidigare decennier. Detta kan bero på ökad medvetenhet om individuell lycka och möjlighet att bryta osunda relationer.

2021-2022  var drygt 58 000 barn i Sverige med om att deras föräldrar separerade, visar ny barn– och familjestatistik från SCB jämfört mot förgående år vilket var 66 000.

Här är en översikt över de olika stadierna i en förhållandekris när man har barn tillsammans:

1. Den Första Glädjen

I början av föräldraskapet är glädjen över att välkomna en ny medlem i familjen ofta överväldigande. Par delar den lyckliga stunden och är fyllda av entusiasm över att bli föräldrar.

2. Sömnlöshetens Tid

När barnet är nyfött och kräver konstant uppmärksamhet, kan sömnlösa nätter och överväldigande trötthet sätta press på förhållandet. Bristen på sömn kan göra att par blir kortare i tonen och känna frustration.

3. Förändringar i Rollerna

Med ankomsten av ett barn förändras även rollerna inom förhållandet. Tidigare partners måste nu navigera som föräldrar och finna balansen mellan deras individuella behov och de nya föräldrauppgifterna.

4. Bristen på Tid för Varandra

Många föräldrar finner det svårt att hitta tid för ensamtid och romantiska ögonblick när de är upptagna med barnets krav. Detta kan leda till känslor av att förhållandet hamnar i skuggan av föräldraskapet.

5. Kommunikationsutmaningar

Stressen och utmattningen som kan följa med föräldraskapet kan påverka kommunikationen mellan par. Missförstånd och brist på öppen dialog kan öka spänningar och konflikter.

6. Konflikter om Uppfostran

Olika åsikter om uppfostran och disciplinär metoder kan ge upphov till konflikter mellan föräldrarna. Det är viktigt att hitta en gemensam grund och samarbeta för att fostra barnet på bästa möjliga sätt.

7. Sexuell Intimitet

Sexuell intimitet kan påverkas när föräldrarna är trötta och överväldigade av föräldraansvaret. Att hitta tid och energi för detta aspekt av förhållandet kan vara en utmaning.

8. Känslor av Förlust av Individualitet

Vissa föräldrar kan känna en förlust av sin individualitet när de fokuserar mycket på föräldraskapet. Det är viktigt att fortsätta göra saker som man älskar och ha tid för sig själva.

9. Reflektion och Självinsikt

När föräldrarna går igenom utmaningarna i förhållandet efter att ha blivit föräldrar, kan de också utvecklas som individer. Detta kan leda till en djupare förståelse för sig själva och varandra.

11. Slå bort tankar på separation

Det är naturligt för föräldrar att uppleva oro och tvivel i sina relationer när de står inför utmaningar som kan leda till tankar om en eventuell separation eller övervägande av ett liv där man delar på sig varannan vecka. Dessa tankar kan uppstå särskilt när föräldrarna kämpar med förhållandet efter att ha blivit föräldrar och balansera de nya ansvarsområdena. Det är dock viktigt att inte låta dessa tankar ta över och istället fokusera på att bygga och stärka relationen. Genom att kommunicera öppet, samarbeta i föräldraskapet och prioritera varandra kan par hitta vägar att övervinna dessa utmaningar och skapa en gemensam grund för ett liv i enhet och närhet, istället för att överväga separation och en uppdelning av tiden. Att vara medveten om sina tankar och aktivt arbeta mot att slå bort oroande scenarier kan hjälpa par att bygga en hållbar och kärleksfull relation trots de påfrestningar som föräldraskapet kan medföra.

12. Samarbete och Återupptäckt

Efter att ha hanterat de olika stadierna i förhållandekrisen kan par komma närmare varandra igen. Genom att arbeta tillsammans, kommunicera öppet och hitta tid för varandra kan de återupptäcka kärleken och styrka sitt förhållande.

Att förstå dessa olika faser i förhållandet när man blir förälder kan hjälpa par att navigera genom dem med medvetenhet och tålamod. Det är normalt att stöta på utmaningar, men med engagemang och ansträngning kan föräldrar skapa en varaktig och positiv förändring i sitt förhållande. Det är viktigt att inte ge upp för lätt, även om vardagen förändras för stunden om ni skulle separera kommer den tråkiga vardagen alltid komma.

13. Våga ta in extern hjälp med en terapeut

Att söka hjälp från en terapeut kan vara en klok och givande beslut när ett förhållande går igenom en kris. Terapeuten fungerar som en neutral och professionell guide som kan hjälpa par att navigera genom utmaningarna på ett konstruktivt sätt. Genom terapisessioner får par en trygg plats att kommunicera öppet och ärligt om sina känslor, rädslor och förväntningar. Terapeuten kan hjälpa till att identifiera underliggande problem, hjälpa till med konfliktlösning och ge verktyg för att förbättra kommunikationen.

En terapeuts insiktsfulla perspektiv och erfarenhet kan belysa mönster som kanske inte varit tydliga för par tidigare. Detta kan hjälpa till att skapa en djupare förståelse för varandra och bidra till att bygga en starkare och mer givande relation. Att ta hjälp av en terapeut innebär inte nödvändigtvis att förhållandet är i kris, det kan även vara ett sätt att förebygga och stärka förhållandet genom att lära sig att hantera konflikter och utmaningar på ett konstruktivt sätt.

Unika vanliga frågor

1. Kan föräldrar återhämta sig från en allvarlig förhållandekris? Ja, med engagemang, öppen kommunikation och professionell hjälp om så behövs, kan föräldrar återhämta sig från en allvarlig förhållandekris och bygga upp sin relation igen.

2. Vilken roll spelar självomsorg i att hantera förhållandekrisen? Självomsorg är avgörande under föräldraskapet och för att hantera förhållandekrisen. När föräldrarna tar hand om sig själva fysiskt och känslomässigt kan de bättre stödja varandra och sin relation.

3. Hur kan vi hitta tid för varandra när vi är upptagna med barnet? Att hitta tid för varandra kan vara utmanande, men det är möjligt genom att planera och prioritera tid för datumkvällar, ensamtid när barnet sover eller genom att involvera barnet i gemensamma aktiviteter.

4. Vad ska vi göra om vi känner oss fast i en konstant konfliktfas? Om ni kämpar med konstanta konflikter, överväg att söka professionell rådgivning eller terapi. En neutral tredje part kan hjälpa er att identifiera underliggande problem och hitta lösningar.

5. Kan föräldraskapet stärka förhållandet på lång sikt? Ja, även om föräldraskapet kan innebära utmaningar, kan det också stärka förhållandet på lång sikt genom att bygga samarbete, kommunikation och gemensamma upplevelser.

 

Källor:

https://www.scb.se/pressmeddelande/farre-barn-var-med-om-separationer-20212022/

Lägg till din kommentar