Allt fler män blir inte föräldrar

Allt fler män blir inte föräldrar

Det talas inte så mycket från mannens perspektiv att om önskan om att få barn och bilda en egen familj. Tidigare forskning när det gäller barnafödande har oftast kvinnor stått i fokus för forskningen, men nu har gäng nationalekonomer gjort en forskning på män och gruppen barnlösa män växer i Sverige.

Många kvinnor väljer idag att skaffa barn på egen hand med hjälp av spermadonation, IVF och i andra familjekonstellation än det traditionella “man och kvinna”. Här har en männen en biologisk nackdel, med att de  inte är dom som föder barn och därför i en beroendeställning av en kvinna. I Sverige är inte heller användandet av en surrogat tillåtet som det är i andra länder.

Hur väljer kvinnor fäder till sina barn?

I Sverige som är ett ganska så jämlikt land sker det partner/fäder till barn enligt det traditionella mönster där lågutbildade män med låga inkomster har sämre utsikter att kunna bilda en familj. 

Vad kan det beror på? Där något ett gäng nationalekonomer vid Stockholms universitet nystar i just nu. Det har visat sig att omkring 22 procent av de 45-åriga männen i Sverige som har inte blivit föräldrar så är den motsvarande  andelen hos kvinnorna ungefär 13 procent, en klyfta som växer. Det framgår av en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften Ekonomisk Debatt.

Vanliga anledningar till att män inte får barn

Den största anledningen till att män inte får barn och blir föräldrar är avsaknad av partner enligt tidigare studier. Samt även låg utbildning och låg inkomst. Många män som väljer att satsa för hårt på karriär löper även risk att bli utan barn. Även hälsa och livsstil påverkar sannolikt möjligheten att bli pappa, men är ett område som behöver forskas mer inom. Enligt Anne Boschini som är docent i nationalekonomi förutspår att denna trend kommer växa, då kvinnor tenderar att utbilda sig mer än män.

Hur viktigt är ekonomin för att en man ska bli vald till fäder?

På 1970-talet så hade 28 procent av de 45-åriga männen med låg inkomst inte fått barn. Nu på 2010-talet är motsvarande andel 41 procent. Det är kartlagt att andelen barnlösa svenska män vid 45 års ålder har ökat sedan 1991 och sjunkit bland kvinnor. Intressant är att pappor under 45 års ålder har betydligt högre inkomster än dom som saknar barn.  Slutsatsen? Ungefär en inkomst på drygt 100000 kronor om året skiljer mot mellan dom blir utan barn. Bara för 20 år (räknat om till inflation för den tiden) så var det summan 50 % lägre.

Utbildningsnivå

Utbildningsnivå spelar in, män som bara har grundskoleutbildning är nästan 30 procent barnlösa. Bland jämngamla män med högskoleutbildning är andelen strax under 20 procent. Yrken som civilekonomer, jurister, läkare och civilingenjörer har färre barnlösa män.

Krast skulle man kunna säga att det är kvinnorna som föder denna trend, genom att kvinnor gör urval och väljer män med mer ekonomiska förutsättningar och bättre utbildning. Dock dom två parametrarna anses en högre inkomst vara viktigare än en utbildning. 

KÄLLA: ”EKONOMISK DEBATT”, BEARBETAT AV FOF.

Statistiken, både i Sverige och internationellt är entydig – när det gäller att välja partner ratar kvinnor i allmänhet män som har lägre utbildning än de själva och/eller som står under dem på den etablerade yrkessociala rangskalan. Så skrev Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, artikel publicerad 2013. Bo påpekar att partibildningen är asymmetrisk, då att kvinnor väljer män uppåt och män nedåt.

Bo berättar även till Tidningen forskning och framtid att det finns ytterligare faktorer som även påverkar kvinnornas val av partner. Nedan var dom han nämnde:

  • Kvinnors medvetenhet av de diskrimineras på arbetsmarknaden med en lägre lön än män och sin tur tar igen det men en man mer högre lön.
  • Historiskt, män har varit den som försörjt familjen, vilket gett information om vilka män som blir bra fäder.
  • Demografisk, dom flesta män är cirka 3 år äldre än sin partner och är en förklaring att många tjänar med. Män i sin tur mognar senare och jämnåriga kan vara upptagna och valda. 

Att som man skaffa barn utan partner

Allt fler människor väljer att inte leva traditionellt och bo ihop och ändå skaffa barn med någon och det fungerar helt utmärkt. Vissa väljer att skaffa barn med en vän som man delar samma värderingar exempelvis. Samkönade par väljer ibland att skaffa barn med ett annat samkönat par med motsatt kön. Dock är det idag inte rent juridiskt möjligt att ha fler än 2 föräldrar och det påverkar intresset för den typ av föräldraskap. 

Sedan några år tillbaka så kan “tjejpar” insemineras med landstingsfinansierad vård och det påverkar även att det blir färre som vill skaffa barn med fler personer. 

I Sverige kan en man inte skaffa barn med hjälp av surrogatmamma därmed är det heller inte reglerat i lag, många vänder sig utomlands. Adoption är ett alternativt för en ensamstående man.

Idag så finns det finns det dessvärre inte så mycket information om hur män kan skaffa barn på egen hand, men det är något vi på Modernafamiljer kommer berätta mer om i framtiden. 

Källa: https://fof.se/tidning/2018/8/artikel/farre-man-blir-pappor

Lägg till din kommentar