Att välja ett liv utan barn är ofta ett mycket genomtänkt val

Att välja ett liv utan barn är ofta ett mycket genomtänkt val

Att bli förälder har länge setts som en mer eller mindre självklar del av livet för många. Är en fråga som influensen Therese Lindgren som är tillsammans med fästmannen Anders i en lägenhet i Stockholms innerstad och ett hus en bit från stan, tillsammans med deras två hundar Rasmus och Ronja undrar? Hon har söker efter förebilder som väljer att inte skaffa barn men menar att det är svårt.  Hon känner sig vilsen i livet och hon tror att en del av vilsenheten beror på att hon inte vill skaffa barn.  Allt fler i västvärlden väljer att skjuta upp barnafödandet, eller helt avstå från att skaffa barn. Det finns olika skäl till det att inte vilja skaffa barn och i media lyfts allt oftare klimatet som en anledning. Det finns också de som väljer att avstå barn utifrån personliga preferenser.

Vad gör man resten av livet utan barn?

I en artikel hos ​​​​scb.se så är dom nöjdaste de som bor ihop utan barn “​mest nöjda med livet är de som bor tillsammans utan barn. 52 procent av dem svarar att de är mycket nöjda med livet, jämfört med 41 procent av de som är sammanboende och bor med barn under 18 år.”och den här analysen fokuserar på nöjdhet utifrån om man bor med eller utan barn i sitt hushåll.

Att välja att inte skaffa barn är ett stort beslut för många, men blir allt vanligare. Studier visar till exempel att 1 av 5 unga vuxna boende i större städer väljer bort barn. Och enligt statistik från SCB 2017 var 14 procent av kvinnorna och 21 procent av männen i åldersgruppen 50 år barnlösa.

Den främsta förklaringen till att fler män än kvinnor är barnlösa är att det finns ett överskott på män i de åldersgrupper då man skaffar barn. Det är också vanligare att män får barn med flera olika kvinnor än tvärtom. SCB uppskattar att ungefär 5 procent är frivilligt.

Normen vi är så vana med säger att vi förväntas att skaffa barn, trots det väljer många bort möjligheten att bli gravida. Som alltid när man bryter mot normer så riskerar man att bli ifrågasatt eller ses som konstig. 

Psykogen Ingrid Gråberg leg psykolog berättar att det inte lätt att helt bortse från den påverkan som vi ständigt utsätts för från bland annat närstående och media. Hon skriver vidare att om du och din partner noga tänkt igenom det här med att bli föräldrar så har ni kommit fram till ett beslut som känns bra för er. Våga lita på den känslan och njut av att umgås med barnen som finns i din närhet, istället för att grubbla över varför du inte har någon längtan efter egna. 

Att skaffa barn utan en partner går även mot normen och kan kännas som ett stort steg och det är ett ämne som vi på Moderna familjer kommer ta upp, idag har familjer olika konstellationer och det behövs ingen partner numera för att vilja välja bort att skaffa barn – Modernafamiljer

Vi har tidigare bloggat om: Vanliga anledningarna till att vi skaffar barn .

Att skaffa barn är ett stort åtagande och vissa trivs bra med att ha sin egen tid för sig själv. Det är även kostsamt att ha barn och kvinnofällan med att förlora inkomst. Många som funderat på att skaffa barn blir avskräckta när dom ser deras vänner skaffa barn och ser hur olyckliga vissa är och sönderstressade och ser vilka stora avkall på deras liv dom gjort och inte hinner med deras egne intressen. Många som valt att inte skaffa barn omprövar sitt beslut ofta med några års mellanrum och för att försäkra sig om att de valt rätt. 

Här är några anledningar till varför vissa väljer bort barn

  • Saknar förutsättningarna att ta hand om ett barn
  • Man inte intresserad av umgås med barn
  • Kanske tycker världen redan har producerat tillräckligt många (och föräldralösa)
  • Alla är inte gjorda för livet som förälder
  • Vill inte ha en familj där familjelivet är centralt
  • Vill inte ge upp individuella intressen och drömmar
  • Har ingen partner och väljer bort att skaffa barn själv därför
  • Vill inte bära ett barn själv

Forskning visar att det att valet att förbli barnfri ofta föregås av en komplex och mångårig diskussion, som dessutom kan komma att omprövas.

Slutligen: man kan bli lycklig på helt andra sätt, som inte bygger på traditionella förväntningar och värderingar. Det finns inte ETT facit som passar alla. 

Källor:

https://www.svd.se/frihet–att-inte-ha-barn

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/nojdast-ar-de-som-bor-ihop-utan-barn/

https://www.psykologiguiden.se/fragor-och-svar/svarsbanken/?ID=9352&Q=Varf%C3%B6r+vill+jag+inte+ha+barn%3F

Lägg till din kommentar