Sambandet mellan högt BMI och svårt att bli gravid: Vad du behöver veta

Sambandet mellan högt BMI och svårt att bli gravid: Vad du behöver veta

Att försöka bli gravid är en spännande resa, men för personer med fetma kan den vägen vara fylld med extra utmaningar. Fetma, som definieras av ett högt kroppsmasseindex (BMI), kan påverka reproduktionshälsan på olika sätt och göra det svårt att bli gravid och i denna guide kommer vi berätta mer om sambandet mellan fetma och svårt att bli gravid. 

Här är några skäl till varför fetma kan påverka fertiliteten.

 • Hormonell obalans: Fetma kan leda till en obalans i hormonerna som är avgörande för ägglossningen och reproduktionen. Överskott av fettvävnad kan producera östrogen, vilket kan störa den normala hormonella cykeln och ägglossningen. 
 • Äggkvalitet: Fetma kan påverka äggkvaliteten negativt. Ägg som produceras vid högt BMI kan ha sämre kvalitet och vara mindre benägna att bli framgångsrikt befruktade av spermier. 
 • Insulinresistens: Personer med fetma har ökad risk för insulinresistens, vilket kan påverka äggstockarnas funktion och ägglossning. Insulinresistens kan också leda till polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), en vanlig orsak till infertilitet. 
 • Inflammation: Fetma är förknippad med kronisk inflammation i kroppen. Denna inflammation kan påverka äggstockarna och äggledarna negativt, vilket i sin tur kan påverka chanserna till befruktning och graviditet. 
 • Befruktning och implantation: För personer med fetma kan befruktning och implantation av ägget i livmodern vara utmanande. Miljön i livmodern kan vara mindre gynnsam för att stödja en framgångsrik graviditet. 
 • Ökad risk för missfall: Risken för missfall ökar vanligtvis med ökad vikt. Detta kan vara mycket känslosamt för blivande föräldrar och kan påverka den mentala och känslomässiga hälsan.

Det är dock viktigt att komma ihåg att varje person är unik och även om fetma kan påverka fertiliteten, så är det inte en omöjlighet att bli gravid. Att göra hälsosamma livsstilsförändringar, inklusive viktminskning genom balanserad kost och motion, kan positivt påverka fertiliteten.

Vad är BMI och hur påverkar det fertiliteten

Kroppsmasseindex (BMI) är ett numeriskt mått som används för att bedöma om en persons vikt är hälsosam i förhållande till deras längd. Ett högt BMI indikerar att en person har överskott av kroppsfett. Detta överskott av fett kan påverka hormonbalansen i kroppen, inklusive hormoner som är viktiga för ägglossning och reproduktion.

Den komplexa kopplingen mellan BMI och ägglossning

Forskning har visat att ett högt BMI kan störa den normala ägglossning processen. Överskott av fett kan producera östrogen i högre nivåer, vilket kan förändra den regelbundna ägglossningscykeln. Detta kan medföra att det är svårare att förutsäga när ägglossningen sker, vilket i sin tur minskar möjligheterna till att bli gravid.

Finns det hopp för att bli gravid med högt BMI?

Ja, det finns definitivt hopp. Genom att göra livsstilsförändringar och söka lämplig medicinsk hjälp kan chanserna till graviditet öka avsevärt. BMI, eller kroppsmasseindex, är ett vanligt använd mått för att bedöma om en persons vikt är hälsosam i förhållande till deras längd. Att mäta BMI görs enkelt med BMI-räknare.

 

 • Beräkning av BMI: 
  • Under 18.5: Undervikt
  • 18.5 – 24.9: Normal vikt
  • 25 – 29.9: Övervikt
  • 30 eller högre: Fetma

Utmaningar vid högt BMI och graviditetsförsök

Minskad äggkvalitet och befruktning

För personer med högt BMI kan äggkvaliteten påverkas negativt. Detta kan göra det svårare för ägget att befruktas av spermier och att sedan sätta sig i livmodern. Dessutom ökar risken för missfall vid högt BMI, vilket kan vara hjärtslitande för par som längtar efter att bli föräldrar.

Påverkan på manlig fertilitet

Inte bara kvinnor påverkas av ett högt BMI när det gäller fertilitet. Män med övervikt eller fetma kan också uppleva problem med att bli gravida. Överskott av kroppsfett kan påverka spermaproduktionen och kvaliteten på spermierna, vilket minskar chanserna till befruktning.

Åtgärder för att öka fertiliteten

Det finns flera steg och livsstilsförändringar som kan bidra till att öka chanserna för en framgångsrik graviditet på naturlig väg.

Förbättra livsstilen för båda parter

Att ta itu med ett högt BMI kan öka chanserna till att bli gravid. En balanserad kost och regelbunden motion kan hjälpa till att minska överskottet av kroppsfett och förbättra hormonbalansen. Detta gäller både för män och kvinnor.

När bör man söka hjälp för fertiliteten? 

Ibland kan det klokt att överväga att söka professionell hjälp. Här är några tecken på när det kan vara lämpligt att söka hjälp för fertiliteten:

 • Efter ett år av försök (Om du är under 35 år): Om du och din partner är under 35 år och har försökt att bli gravida i minst ett år utan framgång, kan det vara dags att söka rådgivning från en fertilitetsexpert. 
 • Efter sex månader av försök (Om du är över 35 år): För kvinnor över 35 år minskar fertiliteten gradvis. Om du har försökt att bli gravid i sex månader utan resultat, kan det vara lämpligt att få professionell hjälp.
 • Om du har underliggande hälsoproblem: Vissa hälsoproblem, som polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), endometrios eller hormonella obalanser, kan påverka fertiliteten. Om du har sådana problem, överväg att konsultera en specialist tidigare.
 • Om du har haft upprepade missfall: Upprepade missfall kan vara en indikation på underliggande fertilitetsproblem. Det är klokt att söka hjälp för att identifiera och hantera dessa problem. Många missfall kan bero på dåliga ägg, det går att med IVF plocka ut äggen och välja dom som är bra och återinföra dom. Du kan om tid söka via Landstinget, då behöver BMIl vara under 35  (hos den som skall bära graviditeten) men normalvikt är eftersträvansvärt, samt att en eventuell partner bör också vara frisk, läkarsamtal med sjukdomshistoria och ev läkarundersökning ingår.
 • Om du har använt preventivmedel länge efter avslutad användning: Efter att du har slutat använda preventivmedel kan det ta en tid för din kropp att återgå till en normal cykel. Om din menstruationscykel inte återgår till det normala inom sex månader till ett år, kan det vara en bra idé att söka rådgivning. 
 • Om din partner har problem med spermierna: Om din partner har låga spermieantal, dålig rörlighet eller andra spermierelaterade problem, kan detta påverka era chanser att bli gravida.
 • Om du har undergått kirurgi I buk- eller bäckenområdet: Vissa kirurgiska ingrepp kan påverka reproduktionsorganen och fertiliteten. Om du har genomgått sådana ingrepp, diskutera med en specialist om det kan påverka dina chanser att bli gravid.

Sammanfattningsvis, Att försöka bli gravid med ett högt BMI kan vara utmanande, men det finns hopp. Genom att ta itu med viktrelaterade frågor och göra livsstilsförändringar kan du öka dina chanser att uppnå en framgångsrik graviditet. Kom ihåg att varje person är unik, så det är viktigt att söka individuell rådgivning och vård. Om graviditetsförsöken fortsätter att vara svåra trots livsstilsförändringar, kan det vara klokt att söka professionell rådgivning. Läkare och fertilitetsexperter kan erbjuda vägledning och rekommendera lämpliga medicinska behandlingar för att öka chanserna till graviditet.

Lägg till din kommentar