Syskonbråk i familjen – så hanterar ni det?

Syskonbråk i familjen – så hanterar ni det?

Att syskon bråkar är en helt naturlig del av familjelivet. Trots detta kan det ändå rubba balansen i familjen. Läs vidare för att få tips på hur ni får bråken under kontroll!

Därför uppstår syskonbråk

Att bråka är naturligt och något som vi gör både som barn och vuxna. Vi använder bråk för att visa våra åsikter och känslor och för att sätta gränser. Eftersom att syskon är bekväma med varandra är det ett tryggt sätt att utforska sina känslor på. Det är också ett sätt att etablera en slags hierarki. Det är därför viktigt att poängtera att bråk inte är något som går att undvika helt och hållet, däremot går det att hitta en bra metod för resten av familjen eller er barnvakt att hantera dem på.

Så hanterar ni barn som bråkar

Bråken behöver inte alltid handla om något stort – ibland kan det vara en småsak som triggar igång det hela. Som förälder kan det vara lockande att vilja ställa sig mellan bråken. Som förälder är det bästa att behålla sitt lugn och att se om barnen kan lösa det själva. Om detta inte går är det förälderns roll att agera moderator, och att medla snarare än att bestämma vem som har gjort fel. På så sätt kan du vägleda barnen till en lösning. Det är bra eftersom att det är viktigt att kunna kompromissa även i vuxenlivet. Det kan även vara ett alternativ att då och då ha en speciell dag när syskonen får umgås med varsin förälder eller sin barnvakt och på så sätt få en liten paus från varandra.

Undvik att bråka framför barnen

Barn härmar väldigt ofta vuxnas beteenden. Många gånger kan man tänka att barnen inte förstår vad som händer när de vuxna bråkar, men de snappar upp mer än vad man kan tro. Detta betyder inte att föräldrar inte får bråka, men det gäller att visa att det går att göra på ett hälsosamt sätt. En viktig sak att undvika är till exempel att kalla varandra nedlåtande ord, eftersom att barnen ofta identifierar sig med båda sina föräldrar.

Förebygg bråken mellan syskon

För att kunna förebygga att konflikter uppstår, är det bra att vara uppmärksam på när konflikterna uppstår. Kan det vara i bilen på väg hem från förskolan när alla hungriga? Isåfall är det kanske en lösning att ta med en extra frukt till barnen på väg hem. Det är också viktigt att vara tydlig med förväntningarna på barnen – de behöver regler och rutiner för att veta vad som ska hända. Med riktlinjer är det mindre risk för missförstånd. Till exempel att det finns en låda, där leksakerna ska läggas så fort man har lekt färdigt.

Ett annat sätt att förebygga syskonbråk är genom att spendera tid med varandra. När syskonen får hitta på roliga saker tillsammans bygger de på sin relation och gör att bråken blir enklare att hantera. De får också lättare att förstå varandra. Sådana aktiviteter behöver inte vara något dyrt eller dramatiskt, det kan vara att baka tillsammans eller att gå till lekplatsen en stund med er barnvakt.

Lägg till din kommentar