Varanan vecka – en app för co-parenting

Varanan vecka – en app för co-parenting

Att axla varannan vecka liv med barn och kanske en gammal partner kan vara meckigt. Det är många olika aktiviteter och scheman som ska matcha när man co parent och ett svensk bolag som heter Happy Parents Ab har lanserat en app för att förenkla i vardagen för familjer då nästan 40 % av föräldrarna idag lever isär.

Varannan vecka tips 

För att underlätta administrationen så har bolaget Happy Parents Nordens första co-parenting-app, Varannan Vecka appen riktad mot skilda föräldrar med barn. Varannan vecka är en app där föräldrar med barn som bor växelvis kan få hjälp att få ordning och reda, när mycket annat kan vara lite kaosigt. 

Varannan Vecka app

“Att samla allt om barnet på ett ställe blir ännu viktigare när man inte har barnet på samma ställe.”säger delägarna Malin Bergström som är den kända barnpsykolog och forskare. 

Varannan vecka appen så kan föräldrarna chatta med varandra och även bjuda in en tredje part för att hjälpa till att lösa konflikter. Även barnen kan bli inbjudna att använda appen men det är alltid föräldrarna som bestämmer hur mycket barnen ska involveras. I appen går det även att boka barnpsykologer, rådgivning och juridisk hjälp. Dessutom är appen fullpackad med matig information om hur man kan hjälpa barnet under separationen.

Affärsmodellen bygger på en prenumerationsmodell där hela familjen betalar en månadsavgift. Happy Parents har även inlett förhandlingar med försäkringsbolag som skulle kunna erbjuda tjänsten via barnförsäkring eller hemförsäkring. Vid vårdnadstvister är det ofta försäkringsbolagen som betalar juristerna så de kan ha stora pengar att spara.

Till en början kommer appen lanseras i Sverige men planen är att senare gå ut i Norden.

Här kan du ladda ner appen!

 

 

 

Lägg till din kommentar