Den lilla familjen

Den lilla familjen

Nuförtiden ser familjekonstellationer annorlunda ut mot hur den var förr. Idag är det allt fler familjer som består av den lilla familjen, som kan vara allt från en mamma och två barn eller en pappa och ett barn, familjeliv varannan vecka och så vidare.

Nyligen i en diskussion på Facebook i en familjegrupp så talades det om den “lilla familjen” och att det är sällan mindre familjer får ta del av förmånliga rabatter. Ofta baseras familjerabatter på två vuxna och upp till 2 barn, med ett hushåll som består av två föräldrar och oftast två inkomster klara sig på. Dessvärre glöms många gånger den lilla familjen bort och många gånger är det de som gynnas lite extra av att få rabatt inträden och resor.

Den lilla familjen

Ensamstående förälder berättade vidare i diskussionen om att dom ibland brukade gå en vän och dennes barn för att få bättre pris med familjerabatten eller köpa familjepaket trots dom bara var endast en vuxen och två barn för det blev mer fördelaktigt.  

Att resa med en vuxen och ett barn

Reseföretaget Ving har tagit fasta på detta och har skapat Ving Lilla familjen – när ni reser en vuxen och ett barn. För att dom anser att inte alla familjer ser inte likadana ut och ibland vill man resa en vuxen och ett bar och samlat bra erbjudanden och bra priser.

Moderna familjer fick ta del att det finns företag som erbjuder rabatter för den lilla familjen men att det ofta är något man behöver fråga om i kassan.

Lägg till din kommentar