Fördelar med att vara gift om man har barn tillsammans

Fördelar med att vara gift om man har barn tillsammans

I Sverige är det många par som har barn som inte är gifta eller förlovade. Men det finns några fördelar att vara gifta om man har barn tillsammans.

Ibland kan graviditet komma oväntat och tid till ett ståtligt bröllop kanske inte finns eller så kan det vara så att budget saknas.

Att välja att gifta sig är en stor och betydelsefull händelse i ens liv. När man som par väntar på att välkomna sitt första barn kan det vara en bra tidpunkt att överväga att ta steget och gifta sig.

Ett val brudpar behöver ta ställning till är om man ska ha en kyrklig eller borgerlig vigsel.

Nedan är några av fördelarna med att gifta sig som par innan barnet anländer:

Skapar en starkare och mer sammanhållen familj
Genom att gifta er innan barnet föds sänder ni en tydlig signal till er själva och till omvärlden att ni är en enhetlig och sammanhållen familj.

Ett äktenskap ger er en känsla av gemenskap och tillhörighet som kan vara värdefull när ni tar er an de utmaningar och glädjeämnen som föräldraskapet innebär.

Stärker era band
Äktenskapet innebär att ni binder er till varandra på en djupare nivå. Genom att uttrycka ert åtagande gentemot varandra inför familj och vänner, förstärker ni era band och skapar en stark grund för er familj.

Detta kan vara särskilt viktigt när ni möter utmaningar som föräldrar och behöver stödja varandra genom de olika faser och skeden av ert barns uppväxt.

Förebild för ert barn
Att vara gifta och visa varandra kärlek och respekt skapar en positiv modell för ert barn att följa. Det ger dem en stabil grund och trygghet att växa upp i. Att vara en del av ett äktenskap där föräldrarna visar kärlek och engagemang gentemot varandra ger barnet en sund uppfattning om relationer och kan påverka deras egna framtida val och relationer positivt.

Juridiska och ekonomiska fördelar
Att vara gifta ger er vissa juridiska och ekonomiska fördelar som kan vara till nytta för er familj. Det kan innebära rättigheter och skyldigheter som är viktiga att ha klara och tydliga innan barnet anländer.

Det kan också underlätta vid till exempel arv eller försäkringsfrågor.Ett giftermål innebär också att makarna ärver varandra även före de gemensamma barnen och deras ekonomiska trygghet ökar därmed. Som sambo eller gift, med gemensam ekonomi, kan banken räkna ihop båda era årsinkomster. Det ger er bättre kreditvärdighet och bättre ränta.

Du behöver ta ställning till om ni vill ha borgerligt giftermål eller kyrkligt?

Om man som par vill vara gifta utan att behöva bekosta ett dyrt bröllop är ett borgerligt giftermål ett bra alternativ. Det är en ceremoni och juridisk handling där ett par ingår i ett äktenskap enligt den civila lagen, utan religiösa eller kyrkliga inslag. Det skiljer sig från ett kyrkligt bröllop, där ceremonin hålls i en religiös byggnad och leds av en präst eller annan religiös företrädare.

Att gifta sig som par innan barnet anländer kan vara ett värdefullt steg för att stärka er relation och skapa en stabil grund för er familj. Det ger er en chans att fördjupa era band och visa ert åtagande gentemot varandra och ert kommande barn.

Tänk på att äktenskapet inte är en garanti för ett lyckligt föräldraskap, men det kan vara en värdefull resurs i er resa som familj.

Lägg till din kommentar