Så kan du lära ditt barn matte redan från tidig ålder

Så kan du lära ditt barn matte redan från tidig ålder

Det är aldrig för tidigt att börja introducera matematik till barn. Redan från tidig ålder kan man börja leka med siffror och räkna föremål tillsammans. Det är dock viktigt att anpassa undervisningen till barnets ålder och utvecklingsnivå.

För barn i förskoleåldern kan man börja med enkla räkneövningar som att räkna föremål eller klappa händerna ett visst antal gånger. Genom lekfulla övningar kan man lära barnen att känna igen siffror och utveckla en grundläggande förståelse för matematik. Det kommer göra det lättare när det väl är drags i skolan att lära sig mattematik och ett självförtroende att den kan lite grann redan.

När barnen sedan börjar i skolan introduceras mer avancerade matematiska koncept, och det är viktigt att undervisningen anpassas till barnens individuella behov och kunskapsnivåer. Genom att använda olika undervisningsmetoder och anpassa undervisningen till barnens individuella förutsättningar kan man hjälpa dem att utveckla en stark grund i matematik som de kan bygga vidare på i framtiden.

Det finns olika anledningar till varför vissa barn kan ha svårt för matte. Här är några vanliga orsaker:

 1. Brister i grundläggande färdigheter: Om barn inte har tillräckliga grundläggande kunskaper i matematik kan det vara svårt för dem att förstå mer avancerade koncept.
 2. Svårt att koppla matematik till vardagen: Om barn inte förstår hur matematik kan användas i vardagen kan det vara svårt för dem att se meningen med att lära sig det.
 3. Svårt att fokusera: Om barn har svårt att koncentrera sig kan det vara svårt för dem att hålla fokus på matteuppgifter.
 4. Lärandesvårigheter: Vissa barn kan ha diagnoser som dyslexi eller ADHD som kan göra det svårt för dem att lära sig matte på samma sätt som andra barn.
 5. Bristande motivation: Om barn inte känner sig motiverade eller intresserade av matte kan det vara svårt för dem att lära sig det.

Det är viktigt att identifiera vilken orsak som ligger bakom varför ett barn har svårt för matte för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Genom att identifiera orsaken kan man anpassa undervisningen och ge barnet de verktyg och stöd som behövs för att lyckas med matematiken.

Det finns många sätt att hjälpa barn att bli bättre på matte. Här är några tips:

 1. Lek med siffror, Gör det roligt för barnen att lära sig siffror genom att leka med dem. Det kan vara allt från att använda legobitar för att räkna till att spela spel som Memory där man matchar siffror med antal.
 2. Använd konkreta exempel, barn lär sig lättare när de kan se och röra vid det de lär sig. Använd exempel från vardagen som att räkna frukt eller att mäta hur mycket mjölk som behövs till gröt.
 3. Öva regelbundet, det är viktigt att barn övar på matte regelbundet för att bli bättre. Det kan vara bra att sätta upp en rutin med en bestämd tid för matte varje dag.
 4. Använd belöningar, delöningar kan vara ett bra sätt att motivera barn att öva på matte. Det kan vara allt från att få välja en godisbit till att få göra något roligt som att gå på bio.
 5. Gör det roligt, det viktigaste är att göra det roligt för barnen att lära sig matte. Använd lekfulla metoder och se till att barnen känner sig motiverade och glada när de övar på matte.
 6. Läs en lekfull bok tillsammans om siffror, Bell & Kjells busiga räknebok.
 7. Appar, det kan också vara till hjälp att använda sig av matematikprogram eller appar som är utformade för att hjälpa elever att träna och förbättra sina färdigheter.
 8.  Söka extra stöd och resurser, Det finns många olika sätt att göra det på, beroende på elevens individuella behov och situation. En möjlighet kan vara att arbeta med en matematiklärare eller tutor som kan ge extra hjälp och stöd utanför klassrummet.

Genom att använda dessa tips kan man hjälpa barn att bli bättre på matte på ett roligt och engagerande sätt.

Slutligen, personligen så kunde inte jag (Jennie) inte läsa och skriva när jag började årskurs ett och det slog mig verkligen att många kunde namnen på dom olika bokstäverna och kunde räkna med och det var jobbigt att vara en lägre nivå. Det ledde till att jag behövde ha specialhjälp och inte fick förtroendet lika fort som mina klasskamrater för utveckligen gick så pass mer sakta.

Lägg till din kommentar