Att spara stamceller – Familjens biologiska back-up

Att spara stamceller – Familjens biologiska back-up

Idag kan du om du vill välja att spara stamceller från ditt nyfödda barn och säkra upp din familjens biologiska back-up genom en privat insamling. Familjer som vill spara navelsträngsblod kan betala för att få lagra det, men det finns inga löften om att stamcellerna kan bota sjukdomar.

Privata aktörer tar hand om en del av navelsträngen som förlossningsavdelningarna slänger och föräldrarna bekostar insamlingen själva. 

“Navelsträngsblod är en rik källa av blodbildande stamceller. Cellerna kan användas på samma sätt som benmärg vid benmärgstransplantationer men det finns skillnader. Navelsträngsblod är en mera omogen stamcellskälla än benmärg och därför krävs en mindre bra vävnadstypsöverensstämmelse mellan donator och mottagare. Nackdelar med navelsträngsblod är dock att cellerna måste samlas in vid födseln oavsett om det finns någon mottagare av cellerna; därtill är det en begränsad mängd celler som kan tas från varje navelsträng och förlossning.” Wikipedia

Men vad är en stamcell?

En stamcell är en omogen cell som kan mogna ut och bli olika typer av celler. ProTrans fokuserar främst på mesenkymala stamceller som kan bilda brosk, ben och muskler samt dämpa kroppens immunförsvar vilket ger kroppen möjlighet att återhämta sig vid exempelvis transplantationer.

NextCell Pharma bedriver genom varumärket Cellaviva, en stamcellsbank för insamlandet av stamceller och vill med hjälp av stamceller bota obotliga sjukdomar. NextCell Pharma var först i Sverige med biobank för stamceller, men liknande anläggningar har funnits sedan början på 1990-talet runtom i världen.

Redan så tidigt som 1988 genomfördes den första transplantationen med hjälp av navelsträngsblod. Patienten hette Matt Farrow som led av fanconis anemi, han var döende och skulle få benmärgsceller från en donator som drog sig ur i sista stund. Därför gjordes ett desperat räddningsförsök där Matt fick navelsträngsblod från sin nyfödda lillasyster, vilket räddade livet på honom.

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Navelstr%C3%A4ngsblod

https://borshajen.nu/2019/06/05/nextcell-grundade-sveriges-forsta-biobank-nu-vill-de-radda-liv/

Lägg till din kommentar