Vilka elavtal är egentligen miljövänliga

Vilka elavtal är egentligen miljövänliga

När man surfar runt på olika sidor kring elavtal så slås man direkt av faktumet att många elavtal är definierade som förnybara. Vad innebär det och hur säkerställs detta? Med tanke på att en stor del av vår elproduktion fortfarande kommer ifrån icke förnybara energikällor. Hur kan man vara säker på att det inte är sådan el som kommer in i väggen hemma? Ska försöka svara på allt detta i den här artikeln.

Förnybara energikällor

Det som går att klassa in som förnybara energikällor är vindkraft, vattenkraft och el från solceller. Dessa är de mest miljövänliga energikällorna vi har att tillgå. Frågan man ställer sig just nu är då hur mycket av elen som kommer från dessa källor i Sverige, där vi ju har rik tillgång på framförallt vatten om man jämför med andra länder nere på kontinenten.

  • Vattenkraft har väldigt lågs utsläpp när det kommer till CO2. Den producerar mellan 40-45 % av Sveriges elproduktion enligt Energiföretagen.
  • Vindkraft står för ungefär 17 % av totala produktionen.
  • Solcells-el – påverkar inte totalproduktionen något nämnvärt för närvarande men växer starkt. Har en del problem att lösa när det gäller att framställa dessa solceller på ett miljösäkert sätt. I Mellansverige produceras det lika mycket el från solceller som på många soliga ställen i Europa, vi har förvånansvärt goda möjligheter att nyttja el från solen mer i Sverige.

Fossilfri energikälla

Kärnkraft är den källan som man menar med den här definitionen. Den bidrar inte just nu till klimatpåverkan då den inte ger utsläpp i samma grad som el från fossila källor men när väl uranen ska hanteras i en framtid långt fram så kommer det inte att vara trevligt. Detta är ett Elval som funkar just nu men där man kanske inte tänker så långsiktigt på konsekvenserna för miljön. Dessutom finns det ju risker med att driva ett kärnkraftverk som stora olyckor som Tjernobyl och Fukushima visar på vilka fortfarande har en effekt på natur och omvärlden.

  • Kärnkraft står för elproduktionen av el till 30 % och har faktiskt låga klimatutsläpp.

Icke miljövänlig el

Det som elbolagen och jämförelsetjänsten Elbyte klassar som icke miljövänlig el är el från olja, gas, olja och värmekraftverk.  Detta är vad man brukar nämna som Sveriges effektreserv. Om el från de andra källorna inte produceras tillräckligt för stunden slår Svenska Kraftnät på icke miljövänlig el.

Slutsatser

Miljövänlig el har till och med utmaningar. Det är konstaterat att fågellivet tar skada av vindkraft och naturen på landsbygden blir enligt många inte lika vacker att skåda. Vattenkraft kan förstöra laxens klättring och själva vattendraget. Det är också att förstöra för planeten. Vi står inför ett dilemma där vi vill behålla vår bekvämliga vardag men energin som försörjer den förstör planeten på ett eller annat sätt. Att välja el från förnybara energikällor tror jag i alla fall är en start mot en bättre framtid.

Lägg till din kommentar