När sker Kub Testet?

När sker Kub Testet?

KUB är förkortning för “kombinerad ultraljuds- och biokemisk undersökning”. Kub är en undersökning som beräknar fostrets sannolikhet att ha en kromosomavvikelse. Många blivande föräldrar känner en stark oro inför det så kallade Kub – testet. Ett tips kan vara att i lugn och ro prata igenom varför man gör detta test och vad ni vill göra om resultatet inte blir lyckligt. 

Får man svar på Kub testet direkt?

Ja, oftast får man svar direkt på plats. Om blodprovet har analyserats färdigt får du svar i samband med ultraljudsundersökningen. Svarat du får är en sannolikhets siffra och nämns oftast som 1 av 25, 1 av 200 och 1 av 20.000 foster. Ju högre siffran är desto lägre är risken att ditt foster har en kromosomavvikelse.

Om du hamnar på en siffra mellan 1-200 kommer du att erbjudas ett så kallat Nip-test. Du väljer tillsammans med en eventuell partner om ni vill genomgå detta test eller inte. 

Hur går ett KUB – test till?

En Kub undersökning kan ta upp till 40 minuter. Det första steget i kub-testet är blodprovstest. Här mäter man halterna av två olika proteiner. Detta blodprov tas i graviditetsvecka 10+ – 13+6. I graviditetsvecka 11+3 – 13+6 gör man en ultraljudsundersökning där man mäter bredden av en vätskefylls spalt i nacken på fostret. Resultatet av dessa två undersökningar räknas samman med mammans ålder och graviditetslängden. Resultatet anger sannolikheten för att fostret har kromosom avvilekser. 

Hur stor risk är det att barnet har kromosomavvikelser?

Cirka 2-3 procent av alla barn föds med någon form av fosterskada eller kromosomavvikelse. Kom ihåg att det finns inga undersökningar som idag kan garantera att ditt barn föds helt utan kromosomavvikelser. Kub är en metod som kan visa på sannolikheten för avvikelser. 

Vad är ett Nipt test?

NIPT är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing. Detta är ett test för att ta reda på om fostret har någon kromosomavvikelse. NIPT testet ger dock ett säkrare resultat än KUB och erbjuds till de kvinnor som fått en lägre siffra på sitt KUB test. NIPT ger INGEN ökad risk för missfall. 

Varför gör man ett NIPT – test?

NIPT – testet är precis som KUB helt valfritt. NIPT erbjuds till dem kvinnor som fått en lägre siffra på sitt KUB test för att utesluta eventuella kromosomavvikelser. Om NIPT testet visar på att fostret har en avvikelse behöver man komplettera med andra tester. I detta fall rör det sig om ett fostervattensprov eller moderkaksprov. Man gör detta för att försäkra sig om att inte ge ett falskt eller positivt svar. 

Negativt besked på KUB testet

Om du och en eventuell partner får ett ledsamt svar finns det stöd att få. Ni är långt ifrån ensamma i detta. Det kan finnas så otroligt mycket tunga besked när det kommer graviditet och vägen till ett barn. Många pratar inte om vad man tvingas ta sig igenom. Men vi på Moderna Familjer råder dig / er till att söka stöd. Att prata och älta blir oftast som en form av terapi. Alla är vi givetvis olika. Vad känns bäst för er? Vägen till barn är som sagt inte spikrak för alla..

 

Lägg till din kommentar