Det osynliga arbetet många kvinnor gör

Det osynliga arbetet många kvinnor gör

I dagens samhälle är det vanligt att kvinnor tar hand om det osynliga arbetet i hemmet. Trots att kvinnor idag är mer delaktiga på arbetsmarknaden och bidrar med lika mycket som män, så står de fortfarande för den största delen av arbetet i hemmet. Detta arbete är ofta osynligt och uppskattas inte tillräckligt av omgivningen, vilket leder till en ojämlik arbetsfördelning och en ökad stressnivå för kvinnor.

Vad är det osynliga arbetet i hemmet?

Det osynliga arbetet i hemmet är alla de sysslor som utförs i hemmet, men som inte syns eller uppmärksammas av omgivningen. Det handlar om allt från att städa, tvätta och laga mat till att ta hand om barnen och planera familjens fritidsaktiviteter. Det är arbetet som ligger bakom en fungerande hushållsekonomi och ett harmoniskt familjeliv, men som sällan uppmärksammas eller värderas tillräckligt.

Varför står kvinnor för det osynliga arbetet i hemmet?

Det är en komplex fråga, men det finns flera faktorer som spelar in. En av de största faktorerna är traditionella könsroller och förväntningar om hur kvinnor och män ska agera i hemmet. Kvinnor förväntas ta hand om barn och hem, medan män förväntas vara ute och försörja familjen. Dessa förväntningar kan leda till en ojämlik arbetsfördelning, där kvinnor tar på sig en större del av arbetet i hemmet.

En annan faktor är bristen på samhällsstöd för familjer. Föräldraledighet och dagisplatser är ofta inte tillräckligt utbyggda för att möta behoven hos familjer, vilket gör att kvinnor står för mer av det osynliga arbetet i hemmet. Dessutom är det fortfarande vanligt att kvinnor tjänar mindre än män på arbetsmarknaden, vilket kan leda till att de prioriterar att ta hand om hemmet istället för att arbeta mer.

Hur påverkar det osynliga arbetet kvinnor?

Att stå för det osynliga arbetet i hemmet kan ha en rad negativa konsekvenser för kvinnor. För det första leder det till en ojämlik arbetsfördelning, där kvinnor tar på sig en större del av arbetet i hemmet och därmed har mindre tid och energi över till arbete utanför hemmet. Detta kan i sin tur leda till lägre lön och sämre karriärmöjligheter.

För det andra kan det osynliga arbetet leda till en ökad stressnivå och en sämre hälsa. Att ständigt ha flera bollar i luften och att känna sig ansvarig för hemmet och familjen kan vara både mentalt och fysiskt påfrestande.

Så, vad är egentligen det osynliga arbetet som kvinnor gör i hemmet? Det är allt från att ta hand om barnen, städa, tvätta, laga mat och mycket mer. Trots att det här arbetet är en viktig del av vårt samhälle och våra familjer, så är det ofta kvinnor som utför det och det uppmärksammas inte tillräckligt.

Det här arbetet är ofta osynligt eftersom det inte är något som syns utåt eller som ger någon form av ekonomisk ersättning. Det är en del av det arbete som kvinnor gör för att ta hand om sina familjer och sina hem. Det är viktigt att vi uppmärksammar och erkänner det här arbetet, inte bara för att det är rättvist, utan också för att det kan hjälpa till att minska stressen och belastningen på kvinnor.

Det finns många sätt som vi kan uppmärksamma det här arbetet och ge det den uppskattning som det förtjänar. Ett av de sätt som vi kan göra det på är genom att prata om det och lyfta fram det i våra samtal. Genom att visa att det här arbetet är viktigt och att det görs varje dag, kan vi hjälpa till att normalisera det och göra det mer synligt.

Ett annat sätt att uppmärksamma det här arbetet är genom att dela på det. Istället för att allt arbete faller på en person, kan vi dela upp det och göra det tillsammans. Det kan hjälpa till att minska stressen och belastningen på en person och göra det mer rättvist.

Det är också viktigt att vi erkänner värdet av det här arbetet och ger det den uppskattning som det förtjänar. Genom att visa att det här arbetet är viktigt och att det uppskattas, kan vi hjälpa till att öka självkänslan och självförtroendet hos kvinnor som utför det här arbetet.

Författaren Ida Östenssonhar skrivit boken “Det vi inte ser”

Allt vi inte serBoken är en ögonöppnare för många läsare och ger en inblick i det arbete som ofta osynligt utförs av kvinnor i hemmet och genom sin bok belyst det faktum att kvinnor oftast står för det mesta av arbetet i hemmet. Detta arbete är ofta inte synligt och det är vanligt att det inte uppskattas eller erkänns på samma sätt som annat arbete. Ida beskriver i sin bok hur detta osynliga arbete påverkar kvinnors liv och hälsa.

Genom sin forskning och erfarenhet visar Ida Östensson hur denna obalans i hemmet påverkar kvinnors ekonomiska situation, deras hälsa och välbefinnande samt deras möjlighet att delta i samhället.

Boken “Det vi inte ser” har fått mycket positiv feedback från både läsare och kritiker och har bidragit till att öka medvetenheten om denna fråga. Ida har genom sitt arbete hjälpt till att belysa vikten av att se det arbete som utförs i hemmet och att erkänna dess betydelse.

Ida med ettåriga dottern Babs i famnen.
Ida med ettåriga dottern Babs i famnen. Foto: MAX BROUWERS / MAX BROUWERS

Ida Östensson är en viktig röst i debatten om jämställdhet och rättvisa. Genom sin bok och sitt arbete har hon bidragit till att öka medvetenheten om vikten av att se och erkänna det arbete som utförs i hemmet.

Slutligen, det är viktigt att vi arbetar för att skapa en mer jämställd värld där alla former av arbete erkänns och uppskattas. Genom att skapa en kultur där alla former av arbete ses som viktiga och respekterade, kan vi hjälpa till att minska ojämlikheten och skapa en mer rättvis värld. Givetvis gäller detta även i förhållande i andra konstellationen än den hetro relation, utan det blir ofta så att är man två drar den ena mer större lass men det behöver inte alltid vara så.

 

Lägg till din kommentar